Paltalk Password Recovery – Khôi phục mật khẩu

Paltalk Password Recovery ngay lập tức khôi phục thông tin đăng nhập và mật khẩu được lưu trong Paltalk, PaltalkScene và SuperIM. Phần mềm chat Paltalk cho phép bạn chat với bạn bè từ AIM, MSN và Yahoo! và ICQ Phát hành:Top Password Đánh giá:   Ngày: 6/6/2012 5:15:14 PM Dung lượng: 517 KB  Yêu cầu: Windows 7/Vista/2008/XP/2003, 2000/Me …